BCTC 1/2024 VSM - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,52 tỷ đồng tăng 50,09% so với cùng kỳ.

  • CTCP Container Miền Trung vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 62,81 tỷ đồng, tăng 3,04%.
  • Giá vốn tăng 1,25% và chi phí tài chính giảm mạnh 47,74%, trong đó chi phí lãi vay giảm 48,01%.
  • Chi phí quản lý tăng 7,19% và chi phí bán hàng tăng 34,17%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,52 tỷ đồng, tăng 50,09%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 08-05-2024 là 16.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây