BCTC 1/2024 VTP - Lợi nhuận quý I lãi 58,46 tỷ đồng giảm 22,82% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1/2024, Tổng CTCP Bưu chính Viettel ghi nhận doanh thu đạt 4.674,08 tỷ đồng, giảm 2,05%.
  • Giá vốn giảm 1,92% và chi phí tài chính giảm 16,13%, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,98%.
  • Chi phí quản lý tăng 0,89% và chi phí bán hàng tăng đáng kể lên 210,54%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 58,46 tỷ đồng, giảm 22,82%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 78.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây