BCTC 1/2024 VTZ - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 15,89 tỷ đồng tăng 59,09% so với cùng kỳ.

  • CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 902,06 tỷ đồng, tăng 42,87%.
  • Giá vốn cũng tăng 44,99% và chi phí tài chính giảm 22,71%, trong đó chi phí lãi vay giảm 24,5%.
  • Chi phí quản lý tăng 5,14% và chi phí bán hàng tăng 18,58%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 15,89 tỷ đồng, tăng 59,09%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 02-05-2024, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 8.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây