BCTC 1/2024 XMC - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 5,28 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 474,37 tỷ đồng, tăng 102,32%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh 91,87%.
  • Chi phí tài chính giảm 26,21%, trong đó chi phí lãi vay giảm 26,25%.
  • Chi phí quản lý giảm 2,09%, trong khi chi phí bán hàng tăng 32,03%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt âm 5,28 tỷ đồng, tăng 30,27%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 06-05-2024 là 7.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây