BCTC 2022 BMV - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 9,35% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 19,77% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ giảm 19,34% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 312,13% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 43,36% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 458,25% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 14,24% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 30,6% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 242 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây