BCTC 2023 BMV - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 19,9% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 21,27.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến tăng lợi nhuận gộp 12,67%.
  • Chi phí tài chính tăng 8,65%, trong đó chi phí lãi vay tăng mạnh 289,33%.
  • Số dư vay tăng 142,35%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 242 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 21,73% và chi phí quản lý tăng 15,67%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây