BCTC 2022 BVN - Lợi nhuận bứt phá gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 21 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 72,08% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 4,93% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 54,34% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 82,06% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 18,14% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 50 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây