BCTC 2022 CDG - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 4 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 71,77% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 71,72% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 0,03% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 113,06% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 18,29% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 35 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây