BCTC 2023 CDG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 17,34% trong kỳ này, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 22,84%.
  • Chi phí tài chính tăng 103,95%, trong đó chi phí lãi vay tăng 97,88%.
  • Số dư vay tăng 1,92%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 35 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 27,86% và chi phí quản lý giảm 18,69%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây