BCTC 2022 CGV - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 7,31% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 7,36% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 1,61% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 7,98% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 4,66% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 95 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây