BCTC 2023 CGV - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 20,13% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 19,04%.
  • Chi phí tài chính giảm 2,11%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,1%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 95 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 62,46% và chi phí quản lý giảm 2,08%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây