BCTC 2022 CK8 - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 2 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 3,33% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 3,33% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 1,99% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 30 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây