BCTC 2023 CK8 - Tiếp tục đà tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 đạt 3 tỷ đồng tăng trưởng 55,83% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 3,88% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 3,87%.
  • Chi phí tài chính giảm 3,04%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 3,04%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 0,83% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 30 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây