BCTC 2022 CT6 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính của công ty tăng 39,23% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay giảm 16,71% do công ty đã trả nợ vay.
  • Số dư vay tăng 11,72% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty giữ nguyên ở mức 61 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây