BCTC 2022 CYC - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 8 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 6,25% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 53,01% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 3,14% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 6,01% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 14,51% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 90 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây