BCTC 2022 DSV - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 10,11% so với cùng kỳ, đạt 4 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 53,01% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 53,01% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 28,04% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 12 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây