Hủy giao dịch cổ phiếu 3 công ty con của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 'đồng loạt' bị

Mới đây, 3 công ty con do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu trực tiếp 51% vốn, đang giao dịch trên UPCoM, là CTCP Đường sắt Hà Lạng (HLR), CTCP Đường sắt Hà Hải (HHR) và CTCP Đường sắt Vĩnh Phú (DSV) đồng loạt nhận được quyết định từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc hủy đăng ký giao dịch.

Theo đó, ngày 7/6/2024, HNX đã ra quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với 1,65 triệu cổ phiếu HLR từ ngày 2/7, tương ứng ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM là 1/7. Lý do HNX đưa ra là do HLR hủy tư cách công ty đại chúng.

Cụ thể, việc hủy tư cách đại chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 của HLR thông qua. Đường sắt Hà Lạng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận đăng ký công ty đại chúng theo văn bản ngày 15/4/2016, nhưng theo các quy định mới của Luật Chứng khoán năm 2019 thì lại không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Trong tài liệu đại hội, HLR nêu rõ: “Công ty nhận thấy ít nhất trong khoảng thời gian 1 năm tới, công ty chưa có khả năng tăng vốn điều lệ đạt mức 30 tỷ đồng trở lên để đảm bảo điều kiện là công ty đại chúng. Hơn nữa, sau 7 năm hoạt động với vai trò là công ty đại chúng và tham gia thị trường chứng khoán (UPCoM), giá trị cổ phiếu thấp nên chưa thu hút được nhà đầu tư lớn”.

Ngày 28/11/2016, cổ phiếu HLR giao dịch ngày đầu tiên trên UPCoM với giá tham chiếu 10.000 đồng/cp. Tạm dừng phiên sáng 12/6, cổ phiếu này giữ nguyên mức giá 14.500 đồng/cp.

Tương tự, Đường sắt Hà Hải cũng đã nhận quyết định hủy đăng ký giao dịch vào ngày 4/6. Theo đó, 1,38 triệu cổ phiếu HHR sẽ hủy đăng ký giao dịch từ ngày 28/6, tương ứng ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM là 27/6.

Trong tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua có nêu: “Trên thực tế, Công ty không có khả năng tăng vốn điều lệ đạt mức 30 tỷ đồng trở lên để đảm bảo điều kiện là công ty đại chúng. Mặt khác, giá trị cổ phiếu trên sàn UPCoM của Công ty thấp nên không thu hút được nhà đầu tư và gần như không có giao dịch”.

HHR có phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM vào ngày 17/2/2017 với giá tham chiếu 10.500 đồng/cp. Tạm dừng phiên sáng 12/6, cổ phiếu này chỉ có giá 500 đồng/cp.

Còn với trường hợp của Đường sắt Vĩnh Phú, gần 1,23 triệu cổ phiếu DSV sẽ hủy đăng ký giao dịch từ ngày 14/6, tương ứng ngày giao dịch cuối cùng 13/6, sau khi nhận quyết định của HNX ngày 22/5 trước đó.

Việc hủy tư cách đại chúng cũng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DSV thông qua, với lý do không đủ mức vốn điều lệ 30 tỷ đồng theo Luật Chứng khoán, cụ thể chỉ gần 12,3 tỷ đồng.

Cổ phiếu DSV giao dịch ngày đầu tiên trên UPCoM với giá tham chiếu 10.000 đồng/cp. Đây cũng là cổ phiếu hiếm hoi có giao dịch đáng chú ý trong nhóm này, với 3 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 7-11/6, đưa giá cổ phiếu lên mốc 14.400 đồng/cp.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn