BCTC 2023 DSV - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 3,58% so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 10,59%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 11,7%.
  • Chi phí tài chính giảm đáng kể 70,83%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 70,83%.
  • Công ty đã trả nợ vay, dẫn đến số dư vay giảm 29,03%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 12 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây