BCTC 2022 GTD - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 23,53% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 26,61% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 7,94% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 9,95% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 9,62% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 93 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây