BCTC 2023 GTD - Một năm đi lùi, công ty lỗ 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 26,12% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 23,28%.
  • Chi phí tài chính tăng 13,15%, trong đó chi phí lãi vay tăng 31,37%.
  • Số dư vay giảm 0,74% sau khi công ty đã trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 93 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 63,17% và chi phí quản lý giảm 19,26%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây