BCTC 2022 HC1 - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 37,54% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

  • Chi phí tài chính tăng 63,47% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 63,49% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 215,89% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 80 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây