BCTC 2022 HDP - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 17 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 22,51% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 14,95% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 19,75% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 37,37% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 48,9% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ tăng 5% so với cùng kỳ.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây