BCTC 2023 HDP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 12 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 12,11%, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 8,4%.
  • Chi phí tài chính giảm 1,78%, trong đó chi phí lãi vay tăng 7,27%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 5,52%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 99 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 21,18% và chi phí quản lý giảm 24,78%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây