BCTC 2022 HKP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 7 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 12,27% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 8,12% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 31,33% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 25,59% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 1,84% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 40 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây