BCTC 2022 HSI - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 16 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 81,7% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 0,57% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 10,93% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 30,57% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 100 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây