BCTC 2022 KHD - Một năm đi lùi, công ty lỗ 2 tỷ đồng.

  • Chi phí bán hàng giảm 81,74% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 55,02% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 33 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây