BCTC 2023 KHD - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 32,17%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 49,05%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 33 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 99,03%, trong khi chi phí quản lý tăng 97,29%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây