BCTC 2022 KIP - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 45,83% so với cùng kỳ, đạt 13 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 45,08% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 75,95% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 38,2% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 13,72% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 1,36% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 98 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây