BCTC 2023 KIP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 7 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 9,23% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 12,76%.
  • Chi phí tài chính tăng 17,26%, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,22%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 28,8%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 98 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 10,23%, trong khi chi phí quản lý giảm 2,72%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây