BCTC 2022 MGG - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 29,15% so với cùng kỳ, đạt 36 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 283,8% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 40,86% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 43,05% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 49,92% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 15,54% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 90 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây