BCTC 2023 MGG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 23 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 11,24% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 10,55%.
  • Chi phí tài chính giảm 20,41%, trong đó chi phí lãi vay tăng 47,37%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 2,39%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 90 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 12,74% và chi phí quản lý giảm 3,89%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây