BCTC 2022 NAC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 6,64% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 28 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây