BCTC 2022 NUE - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 6 tỷ đồng, tăng 0,74% so với cùng kỳ.

  • Chi phí tài chính giảm 15,5% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,5% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 16,67% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 60 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây