BCTC 2022 PNG - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 21 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 40,73% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 38,43% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 60,95% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 21,43% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 505,77% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 90 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây