BCTC 2023 PNG - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 16,08% so với cùng kỳ, đạt 24 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 16,99%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 28,22%.
  • Chi phí tài chính giảm 39,34%, trong đó chi phí lãi vay giảm 39,33%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 55,64%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 90 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 7,15%, chi phí quản lý giảm 22,24%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây