BCTC 2022 QNU - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 88,22% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 88,22% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 14,29% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 68 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây