BCTC 2023 QNU - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 2,22% trong khi giá vốn tăng chậm hơn 1,45%.
  • Chi phí tài chính giảm 14,97%, trong đó chi phí lãi vay giảm 14,97%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 16,67%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 68 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây