BCTC 2022 SAP - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 23,21% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 23,21% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 0,52% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 2,53% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 1,53% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 13 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây