BCTC 2023 SAP - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 14,72%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 14,03%.
  • Chi phí tài chính giảm 1,06%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 1,06%.
  • Số dư vay giảm 66,59% sau khi công ty đã trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 13 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 16,35%, trong khi chi phí quản lý tăng 13,12%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây