BCTC 2022 SCC - Một năm đi lùi, công ty lỗ 2 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 15,05% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,05% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 19,05% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 79,35% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 14,6% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 49 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây