BCTC 2023 SCC - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 41,51% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 28,93%.
  • Chi phí tài chính tăng 0,61%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 0,61%.
  • Số dư vay giảm 19,61% sau khi công ty đã trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 49 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 62,65% và chi phí quản lý giảm 39,11%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây