BCTC 2022 SIV - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 12 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 109,96% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 120,91% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 9,63% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 39,19% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 2,44% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 30 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây