BCTC 2022 TRT - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 18,08% so với cùng kỳ, đạt 29 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 13,31% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 13,71% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 20,61% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 31,59% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 34,08% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 110 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây