BCTC 2023 TRT - Một năm đi lùi, công ty lỗ 34 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 24,45% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 17,25%.
  • Chi phí tài chính tăng 14,99%, trong đó chi phí lãi vay tăng 17,2%.
  • Số dư vay giảm 8,98% sau khi công ty đã trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 110 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 6,36% trong khi chi phí quản lý giảm 39,15%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây