BCTC 2022 TTS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty giảm 9,82% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 9,69% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 10,91% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ giảm 19,54% so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 57,34% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 4,41% so với cùng kỳ.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây