BCTC 2022 UPC - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 15 tỷ đồng, tăng 15,66% so với cùng kỳ.

  • Chi phí tài chính giảm 24,47% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 24,47% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 10,26% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 34 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây