BCTC 2022 VIH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.


  • Chi phí tài chính giảm 1,75% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,17% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 5,28% tăng so với cùng kỳ.


  • Chi phí bán hàng giảm 42,59% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 14,74% so với cùng kỳ.

  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 56 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây