BCTC 2022 VXP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính của công ty đã tăng 224,3% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay đã giảm 38,28%.
  • Chi phí bán hàng cũng đã giảm 35,21% so với cùng kỳ, và chi phí quản lý giảm 36,11%.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 36 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây