BCTC 2023 VXP - Một năm đi lùi, công ty lỗ 20 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 41,85% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 24,12%.
  • Chi phí tài chính tăng 4,03%, trong đó chi phí lãi vay tăng 7,78%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 36 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 38,37% và chi phí quản lý giảm 50,16%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây