BCTC 2023 ALV - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 9 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 2,44% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 5,75%.
  • Chi phí tài chính tăng 39,49%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Công ty đã trả nợ vay, dẫn đến số dư vay giảm 19,38%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 57 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây